اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

آیت الله سید مصباح عاملی

فقه واصول مدیر حوزه علمیه خراسان

infohozehkh.com

سردبیر

دکترحلیمه شیخ علیشاهی

تعلیم و تربیت مدیر مرکز آموزشی طوبی

sh.alishahi381gmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر جمیله علم الهدی

دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

g_alamolhodasbu.ac.ir

حجت الاسلام و المسلمین مجتبی الهی خراسانی

خارج فقه مدیر گروه فقه و مبانی اجتهاد دفتر تبلیغات اسلامی

moj_elahiyahoo.com

دکترفرج الله هدایت نیا

دکتری فقه و حقوق، سطح 4 حوزه دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

hedayat47gmail.com

دکتر حسین سوزنچی

دکتری فلسفه و حکمت اسلامی، سطح 4 حوزه دانشیار دانشگاه باقرالعلوم

souzanchibou.ac.ir

دکترمحسن بدره

دکتری مطالعات زنان استادیار دانشگاه الزهرا

m.badrehalzahra.ac.ir

دکتر سهیلا پیروزفر

دانشیار دانشگاه فردوسی

spirouzfarum.ac.ir

دکتر عزت السادات میرخانی

دکتری فقه و اصول .....استادیار دانشگاه تربیت مدرس

....
s.ghavi92gmail.com
......

h-index: .....  

خانم صدیقه رضایی

سطح 4 حوزه استاد جامعه المصطفی - مرکز تخصصی طوبی

s.rezayigmail.com

دکتر حکیمه حسینی دولت آباد

دکتری علوم قرآن و حدیث استادیار دانشگاه علوم قرآنی

dolatabadquran.ac.ir

دبیر تخصصی اجرایی

محبوبه غیور

....

m.ghayuryahoo.com