آثار و پیامدهای حقوقی ازدواج سفید در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مدرسه علمیه فریمان

چکیده

چکیده
ازدواج سفید، برخلاف ظاهر زیبا و فرینده اش، بیانگر رابطه نامشروع، غیرقانونی و همخوابی دو جنس مخالف در یک مکان مشترک می باشد؛ رابطه ای که خارج از تعهدات یک ازدواج بوده و طرفین صرفاَ جهت ارضای نیاز جنسی، در مسکن مشترک سکنی می گزینند. ازدواج سفید، بسان بسیاری از پدیده های شوم، در دامن فرهنگ دین ستیز غرب، تولد یافت و به لطف تکنولوژی، ماهواره و شبکه های اجتماعی، رشدی قارچ گونه پیدا کرد و به سایر نقاط جهان سرایت نمود. جای بسی تاسف است که در سالیان اخیر نیز شاهد رواج و گسترش این پدیده شوم در کشور هستیم. پر واضح است که هدف از رواج و گسترش این نوع ازدواج، حرمت زدایی از جامعه ، دور کردن افراد جامعه، از سبک زندگی اسلامی –ایرانی و عادی جلوه دادن ارتباط نامشروع که به طور قطع ، مخالف با فرهنگ دینی وهویت ایرانی است، می باشد و به تعبیر مقام معظم رهبری، نوک پیکان جنگ نرم دشمن به سوی فروپاشی خانواده های ایرانی است. لذا همین امر اهمیت مسأله حاضر را دو چندان می‌کند. چرا که این ازدواج آسیب‌های حقوقی، اجتماعی و روانی زیادی از جمله کم‌شدن حس مسئولیت، کم‌شدن اعتماد زوجین به یکدیگر، افزایش سقط جنین نامشروع، عدم تعلق حقوق مالی به زن، خانواده و به خصوص برای قشر زنان ایجاد می‌کند. روش مقاله حاضر توصیفی و تحلیلی و روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانه‌ای با استفاده از منابع معتبر دینی و سایت‌های مربوطه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها