بررسی وظایف و آداب فرزند در قبال والدین درخانواده الهی و ثمرات آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

حوزه علمیه مشهد

چکیده

خانواده الهی یکی از نهادهای اساسی دین مبین اسلام است که به جهت تحقق و استمرار آن خداوند متعال وظایف و آدابی را برای فرزندان لحاظ نموده است که بدون رعایت آنها فرزند نمی‌تواند به سمت خداوند متعال تقرب جوید. در این تحقیق پس از پرداختن به جایگاه احسان به والدین در معارف دینی، اقسام والدین و وظایف فرزند در قبال هر یک مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از آن آداب رفتار فرزند با والدین و در نهایت ثمرات مادی و معنوی احسان به والدین تبیین می‌گردد. از جمله وظایف فرزند در برابر والدین حقیقی، شناخت جایگاه آنها، اطاعت محض از دستوراتشان، زیارت قبور آنها، رسیدگی به خویشاوندان آنها و ترجیح آنها بر خویشاوندان ظاهری است و از جمله وظایف فرزند در قبال والدین ظاهری، عدم تأذی و شاد نمودن ، قضاء حاجات و شکرگذاری از والدین است. آداب رفتاری با والدین نیز خود به پنج قسم منقسم می‌گردد: طلب توفیق از خداوند در نحوه برخورد، توجه دائم به عظمت جایگاه والدین، رفتار عاشقانه با والدین، تأدب در افعال ظاهری و عفو والدین. ثمرات مادی احسان به والدین به ثمرات فردی و اجتماعی منقسم می‌گردد و ثمرات معنوی آن اموری همچون نورانیت و صفای باطن است.

کلیدواژه‌ها