مقامات حضرت مریم(س) در قرآن و عرفان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس مدعو دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
در قرآن کریم آیاتی درباره مقام و منزلت حضرت مریم (س) نازل شده است که بیان‌گر نائل شدن آن حضرت به مقامات والای ایمانی و عرفانی همانند دریافت نوعی از وحی الهی و هم صحبتی با فرشتگان است تا جای که خداوند در قرآن حضرت مریم(س) را به عنوان الگو و نمونه کامل یک فرد با ایمان معرفی می نماید. این درحالی‌ است که عده‌ای بر این باورند که غیر از پیامبران و ائمه معصومین، دیگر انسان‌ها چون موجودی مادی هستند و با خداوند و عالم غیب سنخیتی ندارند، ارتباط آنان با ملائکه و رسیدن به مقامات والای ایمانی و عرفانی امکان ندارد، اما عده‌ای دیگر بر این باور هستنند که با توجه به یکسان بودن حقیقت وجودی انسان‌، امکان ارتباط انسان غیر معصوم نیز با ملائکه و کسب مقامات عالیه وجود دارد. نگارنده در مقاله حاضر برآن است که برای تأیید دیدگاه دوم با روش توصیفی- تحلیلی به نمونه‌هایی از مقامات حضرت مریم (س) در قرآن و عرفان بپردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات