موضوعات = زنان، خانواده، تعلیم و تربیت، سبک زندگی
تعداد مقالات: 4
1. حمایت از زنان مستضعف درآیین دادرسی علوی و موانع شناختی آن

دوره 1399، شماره 2، بهار و تابستان 1399

عزت السادات میرخانی


2. مقامات حضرت مریم(س) در قرآن و عرفان

دوره 1399، شماره 2، بهار و تابستان 1399

محبوبه سقاب گندم آبادی


4. تحلیل گفتمان رهبر معظّم انقلاب اسلامی در شاخص های زن منتظر

دوره 1399، شماره 2، بهار و تابستان 1399

مهلا ذوالفقاری کیان؛ لیلا ثمنی